Brücken konstruiert oder repariert um 1517

4 Gefundene Brücken.

Brückenname Ort Kanton Hindernis ID
Lorzentobelbrücke Menzingen ZG Lorze 140
Schlossbrücke Zwingen BL Alte-Birs 237
Tüfelsbrügg Einsiedeln SZ Sihl 103
Tössbrücke Grosser Steg Rorbas ZH Töss 1215