Brücken konstruiert oder repariert um 1903

43 Gefundene Brücken.

Brückenname Ort Kanton Hindernis ID
Schlossweid Viadukt Kandergrund BE Kander 1504
Bühlstutz Viadukt Kandersteg Büelweid BE Strasse 1506
Rotbachviadukt Mitholz Hemlige BE Rotbach 1507